KURSY SPAWALNICZE

Kursy spawalnicze w CDZ JANKO (Gdynia):

Rodzaj kursu spawania
Czas trwania kursu spawania
Kurs spawania spoinami pachwinowymi  blach i rur metodą MAG proces 136  FM1 144 godziny / 18 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi blach metodą  MAG  proces 136  FM1 112 godzin / 14 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi rur metodą MAG proces 136  FM1 112 godzin / 14 dni
Kurs spawania spoinami pachwinowymi  blach i rur metodą MAG proces 135  FM1 144 godziny / 18 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi blach metodą  MAG  proces 135  FM1 112 godzin / 14 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi rur metodą MAG proces 135  FM1 112 godzin / 14 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi blach metodą  MAG  proces 136  FM1 na podkładkach ceramicznych 74 godziny / 9 dni
Kurs spawania spoinami pachwinowymi  blach i rur metodą TIG  proces 141  FM1 104 godziny / 13 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi blach metodą  TIG  proces 141  FM1 96 godzin / 12 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi rur metodą TIG  proces 141  FM1 104 godziny / 13 dni
Kurs spawania spoinami pachwinowymi  blach i rur metodą TIG  proces 141  FM5 104 godziny / 13 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi blach metodą  TIG  proces 141  FM5 96 godzin / 12 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi rur metodą TIG  proces 141  FM5 104 godziny / 13 dni
Kurs spawania spoinami pachwinowymi i czołowymi  blach i rur metodą TIG  proces 141  FM1+FM5 256 godzin / 32 dni
Kurs spawania spoinami pachwinowymi blach i rur elektrodami otulonymi proces 111  FM1 120 godzin / 15 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi blach elektrodami otulonymi proces 111  FM1 120 godzin / 15 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi rur elektrodami otulonymi  proces 111  FM1 144 godziny / 18 dni
Kurs spawania spoinami pachwinowymi blach i rur metodą MIG proces 131  stopy aluminium 120 godzin / 15 dni
Kurs spawania spoinami pachwinowymi blach metodą MIG proces 131  stopy aluminium 120 godzin / 15 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi blach gazowo proces 311  FM1 112 godzin / 14 dni
Kurs spawania spoinami czołowymi rur gazowo proces 311  FM1 112 godzin / 14 dni