Kadra KADRA CDZ JANKO

W trosce o rzetelne przygotowanie naszych kursantów Centrum Doskonalenia Zawodowego JANKO posiada najlepszych specjalistów
legitymujących się wszechstronną wiedzą zawodową jak również przygotowaniem pedagogicznym.

Wykładowcy

Mgr inż. Grzegorz Jankowski

Europejski Inżynier Spawalnik, Egzaminator Spawaczy Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Posiada uprawnienia
oceny wizualnej spoin VT1+ VT2, Wieloletni nauczyciel kontraktowy przedmiotów zawodowych z przeszkoleniem dla nauczycieli czynnych zawodowo w Zespole Szkół
Budownictwa Okrętowego (obecnie ZST) w Gdyni, Instruktor wg. Konwencji STCW wystawione przez Urząd Morski w Gdyni, uprawnienia operatorskie: wózek jezdniowy
podnośnikowy, suwnicy sterowanej z kabiny, uprawnienia SPE do 1 kV.

Instruktorzy

Czesław Rybicki

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu i Spawalnictwa we wszystkich procesach spawania, Mechanik Obróbki Skrawaniem z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym i wieloletnim doświadczeniem instruktorskim. Posiada uprawnienia operatora suwnicy z poziomów roboczego i poziomu kabiny oraz
uprawnienia obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego.