Udzielamy pomocy w pozyskaniu dofinansowania z dostępnych programów na szkolenie pracowników

KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Kto może się starać o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

BONY SZKOLENIOWE

Co to jest bon szkoleniowy?

Osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 roku życia może otrzymać z urzędu pracy bon szkoleniowy, który gwarantuje jej skierowanie na wybrane szkolenie wraz z opłaceniem kosztów ponoszonych w związku z podjęciem szkolenia.

Wartość bonu szkoleniowego wynosi do 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

Realizujemy szkolenia finansowane przez Urząd Pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Oferujemy wsparcie w pozyskaniu finansowania z UP na szkolenia monterskie i spawalnicze.

Jeśli poszukujesz pracy i chcesz zdobyć realne szanse na zatrudnienie, oferujemy doradzctwo w doborze rodzaju kursu oraz pomożemy w uzyskaniu finansowania i znalezieniu pracy po szkoleniu 

W razie zainteresowania uzyskaniem pomocy  w otrzymaniu dofinansowania KFS oraz bonu szkoleniowego, prosimy o kontakt na adres mailowy karolina.jankowska@cdz-janko.pl lub pod numerem telefonu 796-783-623